ŽIACKA KNIŽKA, EDUPAGE ROZVRH HODÍN WEBMAIL
Programovanie (Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici)

UPOZORNENIE: Nachádzate sa na starej verzii webu, informácie nie sú aktualizované od apríla 2011. Aktuálne informácie hľadajte na www.ssnd.sk

Vyučovanie programovania - prehľad

Programovanie je síce súčasťou informatiky, ale vzhľadom na svoj rozsah a tiež podiel na maturitnej skúške si zaslúži samostatnú sekciu. Príklady budem postupne dopĺňať a neskôr aj vysvetlenie niektorých tém.

Riešené úlohy

Skákajúca loptička
Jednoduchý príklad na cykly a matematický pohľad.
Rodné číslo
Práca so zvyškami (modulo), čítanie zo súboru, kým nie je nula, jednoduché funkcie.
Zlomok
Úprava zlomku, riešenie rôznych situácií, najväčší spoločný deliteľ.
SMS správy - počítanie
Vstupný súbor ako parameter funkcie, spracovávanie dlhého textu zo súboru.
SMS správy - úprava textu
Vstupný súbor ako parameter funkcie, spracovávanie dlhého textu zo súboru.
Protokol chatu
Výpis času, zaznamenávanie údajov s riešením duplicity, výpis maximálnych hodnôt.
Poprehadzované písmená slov
Načítanie slov po znakoch, výmena znakov v slove.
Dešifrovanie textu
Cyklické posúvanie abecedy, cyklický prechod poľom čísel.
Adresy
Čítanie dlhého textového reťazca a jeho delenie na časti - práca s textovým reťazcom.

↑

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici