ŽIACKA KNIŽKA, EDUPAGE ROZVRH HODÍN WEBMAIL
Informatika (Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici) - Internetové prehliadače

UPOZORNENIE: Nachádzate sa na starej verzii webu, informácie nie sú aktualizované od apríla 2011. Aktuálne informácie hľadajte na www.ssnd.sk

Internetové prehliadače

Obsah

Úvod

Internetový prehliadač je program, slúžiaci na prezeranie internetových stránok. Pozor, nemýľte si pojmy prehliadač (prezerač, program na prehliadanie / prezeranie stránok) a vyhľadávač (stránka na vyhľadávanie informácií na internete).

Pozoruhodným (v podstate vynúteným situáciou, ako si ukážeme o chvíľu) faktom je, že internetové prehliadače sú k dispozícii bezplatne - jedná sa teda o voľne šíriteľné programy, z ktorých si slobodne môžeme vybrať, bez toho, aby nás ovplyvňovala hrúbka peňaženky, či stav nášho bankového účtu.

Skôr, ako si spravíme prehľad internetových prehliadačov, zamyslime sa, aké vlastnosti prehliadača by sme si mali všímať.

Bezpečnosť internetových prehliadačov

Práve bezpečnosť by nás mala zaujímať na prvom mieste, ak nám teda záleží na bezpečnosti nášho počítača a predovšetkých údajov v ňom - bezpečnosť prehliadača je mimoriadne dôležitá! Prečo zrovna internetový prehliadač?

Situácia je veľmi podobná napríklad zabezpečeniu bežnej predajne - prevádzkovateľ sa veľmi nemusí zaoberať zabezpečovaním stien budovy (a či ste sa stretli s nejakým alarmom na stenách?), skôr sa zameria na dvere, či okná výkladu - veď práve tie sú bránou do toho cudzieho a nebezpečného sveta. Rovnako je to s počítačom - ak sa nemusí báť nás samotných (nuž, stáva sa), či šikovného súrodenca, hrozba číha práve vo vonkajšom svete, v hlbinách internetu. Keď si uvedomíme, že cez internet je náš počítač prepojený prakticky s celým svetom, uvedomujeme si zároveň aj mieru ohrozenia - veď čo ak by niekto z tých miliónov ľudí vonku zrazu získal prístup k našim dôverným súborom a začal ich šíriť? Internetový prehliadač a poštový program sú práve tie dvere do počítača - tieto programy komunikujú s vonkajším svetom a zároveň majú prístup k celému počítaču - ak bude v nich diera, skôr, či neskôr na to doplatíme.

Budeme sa teda zaoberať otázkou, či má konkrétny internetový prehliadač nejaké chyby? Nie, programy tvorí človek a človek je tvor omylný - každý skúsený programátor potvrdí, že všetky zložitejšie programy obsahujú nejaké chyby. Budeme si všímať, v ktorom prehliadači ich je najmenej? Ani toto nie je ten najlepší prístup, ako uvidíme o chvíľku. Mimochodom, rýchlejšie sa nájdu chyby v programe, ktorého zdrojový kód je otvorený všetkým, ako v programe, do ktorého vidia len autori.

Zaujímať by nás mala predovšetkým otázka, ako rýchlo autori nájdené chyby opravia. Čo by nám pomohlo, ak by sa v niektorom prehliadači našla hoci jediná chyba za celý rok, pokiaľ by ju autori nechali nepovšimnutú ďalší rok? Dá sa povedať, že po nájdení každej vážnej chyby nasleduje jej zneužitie, napríklad v podobe vírusu, ktorý túto chybu využije (a po navštívení niektorej záškodníckej stránky, či po prijatí e-mailu s vírusom, získa útočník v najhoršom prípade plný prístup k nášmu počítaču, či prístupové údaje do internetovej banky, čo je veľmi mrzuté). Takýto vírus na seba určite nenechá dlho čakať - možno mesiac, možno dva... Dôležité je, aby sme v tom čase mali už chybu odstránenú - lepšie povedané, aby ju odstránili autori prehliadača, či už vydaním bezpečnostnej záplaty alebo vydaním novej, opravenej verzie prehliadača.

Možno si niekto povie: ja mám antivír, mne nič nehrozí! Omyl! Antivírusový program vírus spoľahlivo deteguje až pár dní po jeho vzniku (aj to za nutného predpokladu, že sa denne aktualizuje), ale čo ak nás vírus navštívi hneď? Rovnako nepomôže obhajoba: nie som blbý, nespúšťam program z mailov a internetových stránok! To je nepochybne chvályhodné, ale bezpečnostná chyba je práve o tom, že nebezpečný program sa spustí bez nášho vedomia a súhlasu! Dodám ešte, že zneužitie chyby sa nemusí uskutočniť vírusom, ani programom, možností je viacej - napríklad návšteva stránky s nenápadne nastraženou pascou.

Ďalšie parametre kvality prehliadača

Ak máme prehliadač bezpečný, zaujímať nás už budú aj iné záležitosti - napríklad odolnosť pred obťažovaním. Určite to poznáte - zájdete na stránku a zrazu sa vám začnú otvárať okná s podivnými reklamami. Jedno zavriete, otvoria sa ďalšie dve - pripomína to boj princa so sedemhlavým drakom. Tieto okná sa nazývajú vyskakovacie okná (či v anličtine: pop-up). Internetový prehliadač by nám mal umožniť zabraňovať ich otváraniu - ideálne by bolo, keby sme si mohli nastaviť aj výnimky pre tie užitočné (iste poznáte vyskakovacie okná na známom internetovom pokeci).

Komfort - sú veci, na ktoré ak si raz zvyknete, proste ich musíte mať. Napríklad také koliesko na myši - poznáte ten zúfalý pocit, ak ste si naň zvykli a ocitnete sa zrazu na počítači, kde je myška bez neho? Takto navýkovým je v interentovom prehliadači záložkové prehliadanie, keď môžete mať v okne prehliadača otvorených veľa stránok vo forme záložiek (panelov) a prepínať sa medzi nimi v rámci jediného okna. Na prvý pohľad zbytočnosť, no napríklad pri vyhľadávaní na internete neoceniteľná pomoc - nerušene sa môžeme sústrediť na zoznam nájdených stránok a len určovať, ktoré stránky sa majú medzitým pripravovať na pozadí, pritom v záložkách prehľadne vidíme, ktorá stránka sa už načítala a ktorá ešte nie. Podobne si niektorí pochvaľujú takzvané gestá myši, keď rôzne pohyby myši vyvolajú rôzne akcie - obnovenie stránky, prechod na predchádzajúcu stránku, prepnutie sa na ďalšiu stránku a podobne - užitočné, ak nemáte myšku s prídavnými tlačítkami. Ďalšou praktickou funkciou je možnosť rýchleho nastavenia - napríklad vypínanie obrázkov, cookies, JavaScriptu bez potreby prehľadávať nastavenia prehliadača kdesi v ich zakopaných ponukách.

Rýchlosť - na tú sa dá pozerať rôzne. Nejedná sa len o rýchlosť načítania stránky (tá závisí predovšetkým na rýchlosti internetového pripojenia), ale skôr o rýchlosť jej zobrazenia, obzvlášť pri opakovanom návrate (stlačením tlačítka späť v prehliadači). Tiež nás bude veľmi zaujímať rýchlosť, akú dosahuje program pri spracovaní animácií a grafických efektov na stránkach - je nepríjemné, ak nám kvôli bežiacej pohyblivej reklame na stránke prestane hrať empétrojka na pozadí, či sa preruší proces napaľovania DVD. Skúste si na tejto stránke prechádzať kurzorom myši ponad menu v ľavej časti a porovnajte pre rôzne prehliadače zaťaženie procesora (v správcovi úloh).

Kvalita zobrazenia - určite by nás nepotešilo, ak by nám prehliadač nezobrazoval internetové stránky správne, ak by na nich niečo chýbalo alebo nefungovalo. Mnohokrát sa však môže jednať o chybu samotnej stránky, ako si rozoberieme neskôr.

Možnosti rozšírenia a vzhľadu - niektoré internetové prehliadače je možné obohatiť o stovky ďalších funkcií - napríklad o zobrazovanie počasia v stavovom riadku, kontrolu správnosti stránky, blokovanie všetkých reklám, nástroje pre vývoj stránok a podobne. Mnohých tiež poteší možnosť výberu vzhľadu prehliadača z podobného množstva rôznych pripravených schém.

Aktualizácia - nech sa rozhodneme pre ktorýkoľvek prehliadač, je nevyhnutné zaobstarávať si jeho najnovšiu verziu, nielen pre zachovanie bezpečnosti, ale aj pre rozšírenie funkčnosti a podporovaných štandardov. Prehliadač nám to môže uľahčiť automatickou kontrolou aktuálnosti, či priamo automatickou aktualizáciou.

Najrozšírenejší prehliadač

Najrozšírenejším internetovým prehliadačom súčasnosti je ten, ktorý má azda každý z vás doma - ten, ktorý je súčasťou operačných systémov Windows. Áno, jedná sa o Internet Explorer, používa ho v súčasnosti viac ako 80% návštevníkov internetových stránok. Prečo je práve tento prehliadač najrozšírenejší? Je najlepší? Vôbec nie - situácia typická aj v bežnom živote - nie vždy má väčšina pravdu, nie vždy koná najlepšie, ako sa v danej situácii dá! Dôvody sú rovnako typické pre život: neznalosť a lenivosť.

Takzvaný bežný používateľ počítača nevie, že programov na prezeranie internetových stránok je viac, že si môže vybrať - pre neho je modrá ikonka Internet Exploreru synonymum pre internet samotný a spustenie tohoto prehliadača nazýva zapnutie internetu. Už vonkoncom netuší o základných pravidlách bezpečnosti, o potrebe aktualizácie a podobne. Druhý dôvod je nie menej závažný - ak sa používateľ internetu aj dozvie o alternatívach, spravidla zvíťazí pohodlnosť a prirodzený ľudský odpor k akejkoľvek zmene - načo skúšať niečo nové, keď to staré funguje?

internetový prehliadač Internet Explorer
Obrázok: internetový prehliadač Internet Explorer

Keď už vieme zdôvodniť výrazné prvenstvo prehliadača Internet Explorer v rozšírenosti, pozrime sa na jeho vlastnosti. Jeho silnou stránkou je práve spomínaná masívna rozšírenosť a z nej vyplývajúca silná podpora autorov internetových stránok (svoje dielo snáď každý odskúša aj v tomto prehliadači). Keďže je pevnou súčasťou operačných systémov Windows, jeho spúšťanie je takmer okamžité (dalo by sa povedať, že beží stále, ako súčasť systému).

Slabín má však pomerne dosť - najhoršie je to s bezpečnosťou, či skôr nebezpečnosťou - s opravovaním chýb sa totiž spoločnosť Microsoft veľmi neponáhľa, zostávajú často nepovšimnuté príliš dlhú dobu. Situáciu zhoršuje spomínaná zviazanosť s operačným systémom - chyba v tomto prehliadači sa netýka len samotného prehliadača, ale celého systému, preto môže chyba prehliadača spôsobiť hoci aj pád celého operačného systému. V čase písania tohoto článku (december 2005) ešte stále nie je opravená už veľmi stará chyba, ktorá, ako sa môžete pri použití tohoto prehliadača presvedčiť (aj v prípade nainštalovania všetkých aktualizácií a záplat), spôsobí úplný kolaps systému Windows XP (odkaz otvorí stránku v novom okne).

Úplne kritická situácia je v starších verziách Windows, kde prehliadač vôbec nie je možné aktualizovať a používateľ je odkázaný na prehistorickú verziu, obsahujúcu množstvo nájdených chýb - v takom prípade používanie tohoto prehliadača vôbec nemožno odporučiť. Aktualizácia v nových verziách Windows sa vykonáva spoločne s aktualizáciou operačného systému na stránkach Windows Update, čo môže byť problematické pre tých, ktorí nemajú operačný systém legálne zakúpený.

Za zmienku stojí aj celkom očakávaná skutočnosť - Internet Explorer, na rozdiel od ostatných prehliadačov, ktoré spomenieme, neexistuje pre viaceré operačné systémy, nájdeme ho len na počítačoch so systémom Windows.

Bezpečnosť nie je jediným problémom - Internet Explorer akosi zaspal dobu a vlastnosti, ktoré sú pre ostatné prehliadače samozrejmosťou už roky, stále neponúka, napríklad záložkové prehliadanie (bude už zahrnuté v plánovanej novej verzii). Blokovanie pop-up okien bolo doplnené tiež len nedávno, v podobe druhého opravného balíka pre Windows XP. Rovnako zlá situácia je aj s podporou novších štandardov CSS - prehliadač mnohé užitočné vlastnosti nepodporuje, čo sa na moderných stránkach prejavuje zníženou funkčnosťou zobrazovania. Vývojári však prisľúbili zlepšenie v pripravovanej verzii.

Netscape Navigator

Z historického hľadiska sa jedná o veľmi významný prehliadač. V dobách, keď sa internet ešte len predieral medzi bežných ľudí, bol práve tento prehliadač pomysleným kráľom, používal ho azda každý.

Situácia sa začala meniť, keď spoločnosť Microsoft do svojho operačného systému zabudovala spomínaný Internet Explorer - postupne sa podiel menil a Nescape Navigator je v dnešnej dobe už prakticky mŕtvy. Jeho posledná verzia je veľmi rozporuplná (na zobrazovanie stránok využíva aj samotný Internet Explorer) a pôsobí skôr ako nostalgická spomienka.

Mozilla

Zverejnením a zdokonalením zdrojových kódov zanikajúceho prehliadača Netscape Navigator sa začal veľmi živo vyvíjať internetový prehliadač Mozilla (www.mozilla.org), ktorý patrí do skupiny open-source projektov, teda projektov s verejne dostupným zdrojovým kódom.

Balík Mozilla obsahuje okrem internetového prehliadača aj ďalšie časti - program pre elektronickú poštu, program na vytváranie internetových stránok a IRC klient na chat. S Mozillou v podobe takéhoto balíka sa v budúcnosti už nestretneme, internetový prehliadač a poštový klient sa ďalej vyvíjajú v podobe samostatných aplikácií.

Firefox

Nie každému vyhovoval kompletný balík Mozilla (pre niekoho zbytočné časti nadarmo obsadzujú miesto na disku a zvyšujú nároky na počítač), preto vzniká akási odľahčená Mozilla s menom Firefox (www.mozilla.com/firefox), čo je samostatný internetový prehliadač - menší a svižnejší ako veľká Mozilla.

internetový prehliadač Mozilla Firefox
Obrázok: internetový prehliadač Mozilla Firefox

Najsilnejšou stránkou tohoto prehliadača sú zrejme stovky existujúcich rozšírení a schém na zmenu vzhľadu - určite si každý nájde to, čo potrebuje. Nové verzie sú vydávané pomerne často, autori prehliadač neustále zdokonaľujú a dopĺňajú nové funkcie, vďaka čomu sa obľúbenosť a rozšírenosť Firefoxu neustále zvyšuje. V prípade objavenia bezpečnostných chýb sú nové verzie vydávané mimoriadne rýchlo, aktualizácia sa (v závislosti na nastavení) vykonáva automaticky.

Opera

Internetový prehliadač Opera (www.opera.com) je v mnohých rysoch unikátny. Nie je založený na základoch žiadneho iného prehliadača, bol od počiatku vytváraný s cieľom dosiahnutia čo najvyššej rýchlosti, pokladá sa za najrýchlejší internetový prehliadač.

internetový prehliadač Opera
Obrázok: internetový prehliadač Opera

Rovnako rýchle je aj nastavovanie - Opera je plná klávesových skratiek a veľmi užitočnou je aj ponuka vyvolaná klávesou F12. Môžeme si tak veľmi rýchlo zapínať / vypínať cookies, JavaScript, zobrazovanie obrázkov, pop-up okien a podobne. Opera podporuje gestá myši, ba dokonca aj ovládanie hlasom.

Ďalšou unikátnosťou je podpora mobilných telefónov. Nielen, že Opera umožňuje prehliadať aj WAP stránky určené pre mobilné telefóny, ale existuje aj vo verzii pre mobily s podporou Java aplikácií - takže si môžete pozerať klasické internetové stránky aj na svojom mobilnom telefóne. Dá sa očakávať, že v dohľadnej dobe sa toto stane samozrejmosťou a bežnou praxou, Opera má v tejto oblasti veľký náskok.

Pre Operu je typická podpora najnovších trendov a štandardov, horšie je na tom so zobrazovaním chybných stránok, nespĺňajúcich žiadne normy. Integrovanou súčasťou Opery je aj mailový klient, ktorý však pôsobí trochu neobvykle a nie každý si naň zvykne.

Ako je to so správnosťou zobrazenia stránok?

Z prehľadu vlastností prehliadačov by sa mohlo zdať, že internetové stránky najlepšie zobrazuje Opera, keďže najlepšie podporuje štandardy a najväčšie problémy bude spôsobovať Internet Explorer. Skutočne sa o tom môžeme presvedčiť na niektorých internetových stránkach (napríklad aj na tejto, ak si všímate detaily), no nájde sa aj množstvo príkladov, kde je to presne naopak.

Ako to teda je? Spomínali sme si, že internetové stránky by mali spĺňať špecifikácie, no realita nie je veľmi ideálna. Žiaľ, o väčšine súčasných stránok sa dá povedať, že sú na tom z hľadiska kódu veľmi biedne. Ak stránka nedodržiava pravidlá, interpretácia ich kódu nie je jednoznačná, a teda každý prehliadač si kód vysvetlí po svojom. V situácii mimo pravidiel sa nedá určiť, ktorý prehliadač to robí správne a ktorý nie. Víťazom bude ten, v ktorom autor stránku skúšal, pre ktorý prehliadač ju prispôsoboval - a týmto prehliadačom je takmer vždy Internet Explorer, vzhľadom na jeho rozšírenie, predovšetkým u autorov amatérskych (rozumej: osobných, nekomerčných) stránok. Navyše, mnohé takzvané generátory stránok, v ktorých autori stránok zvyčajne začínajú svoje prvé pokusy, produkujú veľmi nekvalitný kód, prispôsobený najrozšírenejšiemu prehliadaču.

Tento problém sa netýka len HTML / XHTML kódu stránky, ale aj používaného JavaScriptu, ktorý sa, žiaľ, tiež pre jednotlivé prehliadače mierne líši v detailoch (resp. niektoré prehliadače ho rozširujú o neštandardné prvky, ktorým ostatné rozumieť nebudú). Našťastie sa táto situácia zlepšuje a vo všeobecnosti sa kvalita internetových stránok zvyšuje, prevádzkovateľom začína záležať aj na návštevníkoch, používajúcich alternatívne prehliadače (veď ak bude stránka nejakej komerčnej spoločnosti pre návštevníka nefunkčná, proste prejde ku konkurencii).

Záver

Pre používateľa internetu je navýznamnejšia skutočnosť, že kvalitné nástroje na prezeranie internetových stránok má k dispozícii bezplatne. Nemá význam viesť žabo-myšie vojny na tému, ktorý prehliadač je lepší, treba však poznať ich klady i zápory. Potom si každý vyberie podľa svojich priorít a potrieb - buďme radi tomu, že si môžeme vyberať!

Nikto nie je neomylný! Ak ste v článku našli chyby, nezrovnalosti, či sa Vám zdá, že niektorá časť nie je jasne formulovaná, budeme radi, ak nás na tieto nedostatky upozorníte - kliknutím na meno autora mu môžete zaslať správu.

Požiadavky

Čo by mali vedieť aj prváci:
Čo je internetový prehliadač, mať prehľad o najznámejších prehliadačoch a poznať ich hlavné črty.
Čo by mali poznať maturanti:
Všetko, čo je v tomto článku uvedené.
Praktická časť:
Používanie internetových prehliadačov, práca so záložkami, ukladanie internetovej stránky.

↑

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici