ŽIACKA KNIŽKA, EDUPAGE ROZVRH HODÍN WEBMAIL
Informatika (Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici)

UPOZORNENIE: Nachádzate sa na starej verzii webu, informácie nie sú aktualizované od apríla 2011. Aktuálne informácie hľadajte na www.ssnd.sk

Vyučovanie informatiky - prehľad článkov

Téma: Informácie

Koľko bajtov má kilobajt?
Na základnej škole nás učili, že predpona kilo znamená tisíc. Neskôr nám tvrdili, že pre počítače kilo nie je 1000, ale 1024. A tak každý vie, že hoci kilogram má 1000 gramov, kilobajt má bajtov až 1024. No je to naozaj tak? Zmeníte svoj názor i po druhý krát?

Téma: Internet

Internet
Článok sa obsiahlo venuje internetu - jeho histórii a vývoju, internetovým stránkam - ich obsahu, formálnej správnosti, kódovaniu a typom. Rozoberá tvar internetovej adresy a spôsoby vyhľadávania na internete.
Internetové prehliadače
Článok sa špeciálne zaoberá internetovými prehliadačmi, všíma si kritériá kvality, vysvetľuje, prečo je mimoriadne dôležitá ich bezpečnosť a ponúka prehľad najznámejších prehliadačov, ich historické a vývojové súvislosti, výhody a nevýhody. V závere analyzuje dôvody nerovnakého zobrazenia niektorých stránok v rôznych internetových prehliadačoch.

Téma: Bezpečnosť

Šifrovanie a elektronický podpis
Objasníme si pojem šifrovania, rozlíšime symetrické a asymetrické šifry a všetko si ukážeme na jednoduchých príkladoch. Preskúmame zabezpečené internetové stránky, vysvetlíme si, čo je to elektronický podpis a ako funguje, pritom spomenieme aj hashovacie funkcie. Zamyslíme sa aj nad hroziacimi rizikami, čím sa dostaneme k certifikačnej autorite a jej úlohám.

Téma: Počítačové siete

Úvod do počítačových sietí

↑

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici